Seminardag

8 februari 2012

Drie maal per jaar tijdens hun vakantie komen alle leerlingen die door Edukambani ondersteund worden bij elkaar. Zo’n seminardag is een moment van nieuwe inspiratie, bezinning en bemoediging.

Greet Rietkerk en Marcel en Dieke Groenendijk waren er vorig jaar bij. In hun reisverslag schreven zij:

“Het hoogtepunt van het verblijf in Kenia, was toch wel de dag dat we alle studenten ontmoetten, naast elkaar zittend op banken in de kerk van Gai. De ene helft van het kerkgebouw werd door de studenten gevuld, de andere helft door hun ouders/verzorgers.

De studenten zaten in groepen bij elkaar, herkenbaar aan hun schooluniformen. Vooraan zaten de ’afgestudeerden’ en degenen die naar het beroepsonderwijs en de universiteit zouden gaan. Wij zaten als een soort forum voorin de kerk, samen met de bestuursleden van Ganspro.

Na de formele toespraakjes van bestuursleden van Ganspro en onze eigen bijdragen, liet Jacob verschillende studenten aan het woord. Indrukwekkend vond ik het optreden van Ezechiël, een blinde jongen die er desondanks in slaagt om een middelbare
schoolopleiding te volgen.

Als gastspreker was Philip Nthumo uitgenodigd, zelf uit Ukambani en manager van een bank. Hij benadrukte het belang van educatie, en ook dat je er prioriteit aan moet geven, zoals ook zijn eigen ouders hadden moeten sparen voor zijn onderwijs. Zijn slogan is: ‘We kunnen het klimaat niet veranderen, maar wel de economische situatie’.”

Laatste nieuws