28 leerlingen geslaagd

12 juni 2012

Van de 35 leerlingen die eind vorig jaar eindexamen deden, zijn er 28 geslaagd. Van 7 is ons de uitslag nog niet bekend. Over het algemeen zijn ze goed gemotiveerd om hun examens te halen en een beroepsopleiding te volgen. Ze benutten de kansen die zij dankzij uw giften aan Edukambani krijgen. Namens hen heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wij zoeken nieuwe donateurs voor de continuïteit van onze projecten in de toekomst. Onze motto is: kleinschalig, persoonlijk, trouw. In Kenia, maar ook in Nederland.

Kent u mensen in uw netwerk van familie, vrienden, gemeenteleden, jeugdclubs, scholen die te motiveren zijn dit mooie project van hulp aan kansarme jongeren in Kenia voor een langere periode te ondersteunen? Attendeer ze dan op Edukambani!

Laatste nieuws