Grace Mwende Kavindu

14 november 2013

‘Geachte sponsor,

Grace Mwende Kavindu 1 13-11-14

Het gaat goed in mijn opleiding tot verpleegkundige, en ik raak gewend aan dit gebied waar het koud is en regent, in tegenstelling tot thuis. Ik ben in mijn derde jaar, blok 5. Meestal hebben we blokken van een maand naar school en dan vier maanden in de kliniek om het geleerde in praktijk te brengen. Ik werk hard om de beste in de klas te worden en op het eindexamen, en ook om Gods roeping te vervullen om Zijn mensen te dienen met heel mijn hart. Tot slot wil ik u hartelijk danken voor de ondersteuning die u me tot nu toe gegeven hebt. Moge de Here u overvloedig zegenen.

Hoogachtend,

Grace Mwende Kavindu’

P.S. Haar rapport laat mooie voldoendes zien voor alle vakken.

Grace Mwende Kavindu 2 13-11-14

Laatste nieuws