Edukambani weet zich afhankelijk van Gods leiding en zegen, daarom vragen we uw steun in gebed. Want ‘als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers’  (psalm 127:1).

Zo mogelijk vragen we ook om een financiële bijdrage. Tot nu toe is op soms wonderlijke manieren voorzien in al het geld dat nodig was. Van uw bijdrage wordt het schoolgeld van een talentvolle jongere uit Ukambani betaald.

Soms vallen vervolgopleidingen buiten het budget van Edukambani, terwijl leerlingen zeer gemotiveerd en getalenteerd zijn. In dat geval zoeken we persoonlijke sponsors. Let dan op het nieuws.

Laatste nieuws