Help Jacob aan een andere auto

21 november 2014

De auto van Jacob, directeur van Ganspro, is hard aan vervanging toe. Intussen is er al €2000,- binnen. Daar zijn we hartstikke dankbaar voor! Maar we zijn er nog niet. Het streefbedrag is € 5000,-.

Giften voor de auto van Jacob zijn welkom o.v.v. ‘auto Jacob’. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL90INGB 0003 1864 02.

Auto Jacob

Laatste nieuws