Ezechiël

18 december 2012

Ezechiël was een van de deelnemers aan het sponsorprogramma van Edukambani. Een gemotiveerde middelbare scholier en, zoals u misschien op de foto kunt zien, blind.

Ezechiël is 13 jaar geleden blind geworden in een ziekenhuis door een ernstige vorm van hersenmalaria. Hij heeft het voor elkaar gekregen om naar een gewone middelbare school te gaan en daar goede cijfers te halen. Hij doet veel op het gehoor en hij kan ook gebruik maken van (een beperkte hoeveelheid) braille-materiaal.

Begin dit jaar was Ezechiël klaar met de middelbare school. Hij wil graag een lerarenopleiding doen. Zijn favoriete vakken zijn geschiedenis, godsdienst en literatuur. Als hij een goede opleiding heeft, hoopt hij zijn familie, de gemeenschap en niet in de laatste plaats zijn medegehandicapten te kunnen ondersteunen.

Het probleem voor ons als bestuur van Edukambani was, dat er al vijf mensen waren geselecteerd die naar een vervolgopleiding mochten gaan, naast de tien nieuwe middelbare scholieren. De fondsen van Stichting Edukambani zijn beperkt.

Na wat heen en weer mailen werd besloten dat Ezechiël de eerste wordt van de volgende lichting van vijf nieuwe studenten voor een vervolgopleiding. Zo kunnen we ons aan onze afspraken houden en kan hij toch aan zijn vervolgopleiding beginnen.

Beperkte fondsen

Dit verhaal laat duidelijk zien waar we het voor doen: gemotiveerde, intelligente, initiatiefrijke jongens en meisjes die het door omstandigheden minder (of zoals in dit geval: veel minder) hebben getroffen, een kans geven op een goede opleiding en een beter leven. We willen u als betrokkene van Edukambani hartelijk danken voor uw bijdrage hieraan!

Het verhaal laat ook zien dat onze fondsen beperkt zijn en dat er soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Daarom willen we u vragen uw bijdrage te heroverwegen. We zoeken naar wegen om gemaakte afspraken te kunnen waarmaken, zowel in Kenia als
in Nederland. Bijvoorbeeld door in Nederland ons netwerk via allerlei contacten uit te breiden. Of in Kenia door studenten te vragen om hun studiekosten terug te betalen, als ze eenmaal een beroep uitoefenen (naaister, kapper, enz.) en inkomsten hebben. Zo krijgt een ander de kans om opgeleid te worden. Voor het laatste zetje op weg naar eigen inkomsten zoeken we sponsors voor een naaimachine of kappersset. Helpt u mee?

Laatste nieuws