Werkbezoek Kenia

6 april 2013

Binnenkort gaan Govert en Betty van Dam naar Kenia om te proeven hoe het gaat met Ganspro en alle betrokkenen daarin. Er staat een vergadering met het bestuur gepland. Ook zullen ze alle Ganspro-leerlingen ontmoeten tijdens een seminardag.

Tijdens zulke bezoeken is het doel om de persoonlijke relaties te versterken, elkaar te bemoedigen en aan te scherpen in het te voeren beleid. Op een seminardag worden alle leerlingen aangemoedigd om goed hun best te doen op school en de kansen te benutten die ze krijgen. Ze kijken nu al uit naar bezoek uit Nederland. Het is bijzonder om op zulke momenten te merken dat de Here God alle grenzen van taal, cultuur, welvaart en leeftijd overstijgt en Zijn kinderen samenbindt.

Door de ontmoetingen hopen ze meer feeling te krijgen met wat er gaande is, en een goede mening te vormen over hoe groot de nood is om kinderen te plaatsen in het Ganspro-project.

Gebedspunten zijn de veiligheid tijdens de reis, en goede gesprekken voor de voortgang van het werk. We weten ons afhankelijk van onze hemelse Heer voor de uitwerking van onze plannen.

Laatste nieuws