Verantwoordelijk en duurzaam

6 december 2014

Onze aandacht gaat steeds meer uit naar verantwoordelijke omgang met middelen en de duurzaamheid van Ganspro. De urgentie van dit lange-termijn-denken is duidelijk in Nederland en in Kenia. Wat betreft duurzaamheid is het de bedoeling dat er in Kenia eigen inkomsten gevonden worden en dat verantwoordelijkheden worden gespreid over meer personen.

De afgelopen tijd zijn hiervoor belangrijke stappen gezet. Zo worden de boeken jaarlijks gecontroleerd door een Keniase accountant in Nairobi, naar tevredenheid. Onze Nederlandse penningmeester is tevreden met de antwoorden die hij van Jacob, directeur van Ganspro, krijgt op vragen over gemaakte kosten. Hij houdt Jacob hierin scherp.

Workshop ‘capacity building’

Voor de ontwikkeling van Ganspro is onder andere training nodig. Voor het bestuur, voor afgestudeerden en voor de lokale gemeenschap. We denken aan een workshop ‘capacity building’. Afgelopen zomer is een voorstel gedaan voor de opzet van zo’n workshop. Dat zag er goed uit, maar de kosten waren aan de hoge kant.

Dit voorstel is met verschillende partijen besproken en er zal een aangepast voorstel worden ingediend, dat meer binnen het budget past. Het is erg belangrijk dat Ganspro nu een bredere basis krijgt in de lokale gemeenschappen, zodat ook de betrokkenheid van afgestudeerden van de universiteiten en diverse beroepsopleidingen meer vorm krijgt.

Terugbetalingsplan leerlingen

Er is dit jaar een begin gemaakt met een terugbetalingsplan voor degenen die een beroepsopleiding hebben gevolgd. Allen voor wie we in 2014 de schoolkosten hebben betaald, hebben een formulier ondertekend dat ze dat op termijn zullen terugbetalen. Onze bijdrage voor deze opleidingen is dus nu geen gift meer, maar een lening. Zo komt geld beschikbaar voor nieuwe leerlingen.

Dit proces van groei in het nemen van verantwoordelijkheid en visie krijgen op duurzaamheid heeft tijd nodig. De mogelijkheden en middelen in Kenia en Nederland blijven beperkt. Toch zien we de toekomst positief tegemoet. Vijf broden en twee vissen in Jezus’ handen geven duizenden te eten. We zijn dankbaar voor alle inkomsten en ontwikkelingen richting de zelfstandigheid van Ganspro.

Laatste nieuws