Periodieke schenking – belastingvrij

Wanneer u periodiek een bedrag overmaakt aan Edukambani of wilt gaan overmaken, is het fiscaal gunstiger om dat vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Voorheen was het verplicht om dat via de notaris te doen. Nu hoeft dat niet meer voor eenvoudige afspraken.

Het voordeel van het vastleggen van de giften in een overeenkomst is dat het drempelbedrag niet van toepassing is. Het bedrag zoals overeengekomen is direct aftrekbaar voor de belasting.

U kunt uw periodieke schenking eenvoudig vastleggen via onderstaand formulier.

Klik hier om de Overeenkomst Periodieke schenking te downloaden.

Wanneer u heeft ingevuld wat u periodiek wilt geven, dan kunt u de formulieren opsturen naar de penningmeester.

Marcel Groenendijk
Emmastraat 32
3112 HA  Schiedam

Uiteindelijk heeft u zelf een ondertekend formulier en heeft Edukambani een dergelijk formulier in de administratie. U kunt ook aan de penningmeester vragen om het formulier voor u in te vullen.

Nalaten

Uw nalatenschap of legaat kan van onmisbare waarde zijn om kansarme, talentvolle jongeren financieel te helpen. Eerst door schoolgeld te betalen voor een middelbare opleiding en daarna zo mogelijk voor een beroepsopleiding.

Dit kan door Edukambani op te nemen in uw testament door Edukambani te benoemen als erfgenaam of de stichting een legaat na te laten.

Contact met onze penningmeester

Onze penningmeester, Marcel Groenendijk, helpt u graag verder met deze zaken. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen: penningmeester@edukambani.nl of te bellen naar 010-737 06 74.

 

 

Laatste nieuws