Edukambani richt zich op talentvolle maar financieel kansarme jongeren in de regio Ukambani in Kenia. We bieden de jongeren de mogelijkheid om voortgezet onderwijs en zo mogelijk daarna een beroepsopleiding te volgen. Hierdoor krijgen ze de kans om een inkomen te verwerven voor hun familie. Onze missie komt voort uit de Bijbelse opdracht om vanuit naastenliefde zorg te dragen voor armen.

Edukambani werkt in Kenia samen met de zusterorganisatie GANSPRO en richt zich op fondswervende activiteiten in Nederland zodat GANSPRO haar educatieve doelstellingen kan verwezenlijken. De activiteiten kenmerken zich door kleinschaligheid. Persoonlijke contacten, trouw en transparantie zijn daarbij kernwoorden. Zowel Edukambani als GANSPRO zullen als goede rentmeesters een transparant beleid voeren, waarbij rekening wordt gehouden met van toepassing zijnde regelgeving en cultuurverschillen.

Edukambani werkt toe naar steeds meer (financiële) zelfstandigheid van GANSPRO. Zodat in de toekomst de jongeren die via GANSPRO een opleiding hebben gevolgd hun christelijke roeping kunnen waarmaken om verantwoordelijkheid te nemen voor hun woongemeenschap.

Laatste nieuws