Geven

Van uw bijdrage wordt het schoolgeld van een talentvolle jongere uit Ukambani betaald. Doet u mee? Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening:

NL90 INGB 0003 1864 02 t.n.v. Edukambani

Of download onze machtigingskaart. Stuur deze ingevuld naar onze penningmeester:

Marcel Groenendijk
Emmastraat 32
3112 HA  Schiedam

Maandelijkse gift

Een jaar middelbare school voor een leerling kost € 420 en een jaar beroepsonderwijs € 540. Met een maandelijkse bijdrage van:

  • € 35,- maakt u het mogelijk dat één leerling naar de middelbare school kan;
  • € 45,- maakt u het mogelijk dat één leerling naar het beroepsonderwijs kan.

Maakt u het onderwijs voor de jongeren in Ukambani mogelijk?

Eenmalige gift

Natuurlijk is een eenmalige gift ook van harte welkom.

Periodiek schenken of nalaten

Wilt u een periodieke schenking doen (dit is fiscaal gunstiger) of Edukambani opnemen in uw testament? Klik dan hier voor meer informatie.

ANBI keurmerk

Edukambani is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Ook hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Tenslotte zijn uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang, vrijgesteld voor het recht van schenking.

Laatste nieuws